Sidst opdateret d. 20. maj 2018

Rosinante & Co's privatlivspolitik for nyhedsbrevsmodtagere og institutions- og erhvervskunder.


Denne privatlivspolitik beskriver, hvordan Rosinante & Co ("vi" eller "os") håndterer dine personoplysninger.

Privatlivspolitikken vedrører de personoplysninger, som du afgiver til os, når du fx beder om at modtage vores nyhedsbrev eller når du køber produkter hos os på vegne af din institution eller virksomhed, og de oplysninger, som vi indsamler, når du besøger vores hjemmesider.Dataansvarlig:


Den juridiske enhed, som er ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger, er:


Rosinante & Co Cvr. nr. 21165808
Købmagergade 62, 3. sal
1150 København K
Telefon 33411800
E-mail: info@rosinante-co.dkIndsamling og brug af personoplysninger


Når du søger på vores hjemmesider:
For at forbedre din brugeroplevelse og de ydelser, vi tilbyder, registrerer vi oplysninger om, hvordan du som bruger anvender vores websites og udarbejder statistik herover. Statistikken anvendes kun i opsummeret form, f.eks. til at se hvilke sider og browsere vores kunder anvender mest. Se nærmere herom i vores cookie-politik her.
 
I den forbindelse kan vi indsamle nedenstående personoplysninger:

• Oplysninger om din browseradfærd på vores hjemmesider
• Oplysninger om antal og tidspunkt for dine besøg


Når du til melder dig vores nyhedsbreve:
For at vi kan sende nyhedsbreve til dig, indsamler vi følgende personlige oplysninger:
• Navn
• E-mailadresse

Når du på vegne af din virksomhed eller offentlig institution handler på vores hjemmeside:
For at forbedre din brugeroplevelse og kunne give dig relevant service, herunder gennemføre din bestilling og levere til dig, kan vi indsamle nedenstående oplysninger:
• Navn og adresse på virksomhed eller institution
• Ordrenummer
• E-mailadresse
• EAN nr.
• CVR nr.
• Reference
• Oplysninger om din købshistorik samt tracking-nr. på pakkeleverancer
• Oplysninger om din browseradfærd på hjemmesiden
• Oplysninger om, hvordan du i øvrigt benytter vores digitale tjenester, herunder styresystem, IP-adresse, og browserdetaljer

Se nærmere herom i vores cookie-politik her.Behandlingsgrundlag


Vi sikrer os altid, at vi har et fyldestgørende grundlag for at behandle dine personoplysninger. Når vi behandler dine personoplysninger som angivet i denne Privatlivspolitik, gør vi det på basis af et eller flere af følgende grundlag:

• En nødvendighed for at opfylde en kontrakt eller aftale med dig, eller for at gennemføre foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelse af en kontrakt eller aftale (fx at indsamle adresseoplysninger, således at vi kan levere bestilte produkter til dig)
 • En retlig forpligtelse, der påhviler os efter anden lovgivning (fx at opbevare fakturaoplysninger som krævet efter Bogføringsloven)
• Vores berettigede interesse, hvis dine interesser eller rettigheder ikke går forud herfor (fx når vi benytter dine oplysninger til at vurdere, hvordan vi bedst kommunikerer med vores kunder, således at vi kan præsentere vores kunder for den information og de produkter, som de finder mest interessante)
• Dit samtykke (hvis vi i særlige situationer har indhentet dette). Såfremt vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke, har du ret til at tilbagekalde dit samtykke til enhver tid.Hvem deler vi dine personoplysninger med?


Rosinante & Co. kan dele dine personoplysninger med:

• IT-leverandører, fragtfirmaer, finansielle institutioner og lignende leverandører og samarbejdspartnere til håndtering af leverancen af de produkter og serviceydelser, du benytter
• Offentlige myndigheder, hvis vi er retligt forpligtet til at videregive dine personoplysninger

Vi deler kun de oplysninger, der er nødvendige, for at vore samarbejdspartnere kan levere deres tjenester. Vores samarbejdspartnere fungerer som databehandlere for os og arbejder udelukkende efter vores instruks. De har dermed ikke ret til selv at beslutte, hvad dine personoplysninger skal bruges til, og vi bevarer kontrollen over oplysningerne. Vi har indgået aftaler med vores samarbejdspartnere, der sikrer, at samarbejdspartnernes niveau for beskyttelse af dine personoplysninger overholder de krav, vi har opstillet i denne Privatlivspolitik, og i øvrigt gældende lovgivning.


Samarbejdspartnere uden for EØS:


I visse tilfælde kan dine data blive overført til et land uden for EØS (det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde). Når vi samarbejder med leverandører i lande uden for EØS, benytter vi som udgangspunkt EU-Kommissionens standardkontrakter
 
(SCC) som publiceret af Kommissionen, som kontraktgrundlag. Det sikrer de fornødne garantier for beskyttelsen af dine oplysninger.

Visse amerikanske virksomheder er certificeret under den databeskyttelsesordning som EU og USA har indgået aftale om, kaldet Privacy Shield, der bl.a. fastsætter et stærkt sæt af databeskyttelsesregler og sikkerhedsforanstaltninger. De amerikanske virksomheder, der tilslutter sig ordningen, er forpligtet til at overholde disse regler og foranstaltninger. Virksomheder tilsluttet ordningen i USA kan frit indgå samarbejdsaftaler med europæiske virksomheder, og her er EU-Kommissionens standardkontrakt ikke nødvendig. Gå til www.privacyshield.gov for at få mere at vide om Privacy Shield-programmet.

Rosinante & Co. har via vores moderselskab, Gyldendal A/S, indgået aftale med følgende leverandører uden for EØS:


 

USA


Microsoft Office 365 - cloudleverandør for vores Officepakke. Microsoft er Privacy Shield-certificeret. Se information om Microsofts privatlivspolitik her
 
• Google Analytics - indsamling af besøgsstatistik og i den forbindelse videregivelse af IP-adresser til Google. Google kan også videregive oplysningerne til tredjepart, hvor loven kræver dette, eller til tredjepart som udfører opgaver for dem. Google er Privacy Shield-certificeret. For information om Googles privatlivspolitik klik her
• Facebook Ine. som underleverandør til Facebook lreland - markedsføring af vore produkter. Facebook Ine. er Privacy Shield-certificeret. Se Facebooks privatlivspolitik her
• Mailchimp - til fremsendelse af nyhedsbreve fra Børne- og Ungdomsafdelingen i Gyldendal Forlag. Mailchimp er Privacy Shield-certificeret. Se Mailchimps privatlivspolitik her


Opbevaring af dine personoplysninger


Vi opbevarer dine personoplysninger, så længe det er nødvendigt til de formål, der er nævnt i denne Privatlivspolitik.

Som nyhedsbrevsmodtager opbevares dine personoplysninger så længe du modtager vores nyhedsbrev. Ved tilbagetrækning af dit samtykke vil oplysningerne blive slettet.


Dine rettigheder


Du har følgende rettigheder, når vi behandler dine personoplysninger:

• Du har ret til at anmode om indsigt i, berigtigelse eller sletning af dine personoplysninger
• Du har ret til at modsætte dig behandlingen af din personoplysninger og få behandlingen af dine personoplysninger begrænset
• Du har ret til at modsætte dig behandling af dine personoplysninger til brug for direkte markedsføring
• Du har ret til at tilbagetrække dit samtykke, såfremt behandlingen af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke
• Du har ret til at modtage de personoplysninger, som du selv har afgivet, i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format
• Du kan til enhver tid indgive en klage til en databeskyttelsesmyndighed, f.eks. Datatilsynet

Der kan være betingelser eller begrænsninger knyttet til disse rettigheder. Det er derfor ikke sikkert, at du fx har ret til fx. at få dine personoplysninger slettet med det samme, da dette kan afhænge af omstændigheder og gældende lovgivning i forbindelse med behandIingsaktiviteterne.Sådan anmoder du om effektuering af dine rettigheder: 
Vi beder dig sende din anmodning skriftligt til: info@rosinante-co.dk mærket "Persondata" eller pr. brev til:
Rosinante & Co "Persondata" Købmagergade 62, 3. sal
1150 København K
 
I anmodningen beder vi dig oplyse dit navn, e-mailadresse og evt. telefonnr., samt at angive så præcist som muligt, hvad din anmodning drejer sig om.

Bemærk venligst, at vi kan bede dig verificere din identitet, før vi kan behandle din anmodning.

Hvis du er utilfreds med den måde, Rosinante & Co behandler dine personoplysninger på, kan du klage til os på ovenstående adresse. Du kan også til enhver tid indgive en klage til Datatilsynet på www.datatilsynet.dkÆndring af denne privatlivspolitik


Øverst i denne Privatlivspolitik kan du se datoen for den seneste opdatering. Vi vil løbende opdatere politikken. I tilfælde af væsentlige ændringer vil vi sørge for at oplyse dette ved en synlig meddelelse på vores hjemmesider.


Cicero er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Høst & Søn er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK


OK

Rosinante er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK

Samleren er en del af forlagshuset Rosinante & Co.

OK